admin


NHỮNG CĂN BỆNH LIÊN QUAN TỚI DA CỦA TRẺ (PHẦN 2)

Sau khi sinh được mấy ngày, nhiều cháu bé có mầu da mỗi ngày một vàng thêm: đó là chứng …

TRẺ NUỐT PHẢI VẬT LẠ VÀ UỐNG NHẦM RƯỢU

Do bản năng cần ăn, các trẻ em hay đưa vào miệng những vật các em có thể lấy và …